Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & ΣυνεργάτεςΔικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Εισαγωγή
Προφίλ
Υπηρεσίες
Πελάτες
Ανταποκριτές
Νομικές Υποθέσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Links
Φόρμα Εξουσιοδότησης
Επικοινωνία

English
Εμπορικά Σήματα
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Σχέδια ή Υποδείγματα
Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας
Internet Domain Names
Copyright
Αθέμιτος Ανταγωνισμός
The Scotch Whisky Association
Rasilan SA
Delta Elettronica SPA
Puma SE
Kukuxumusu SL
Pierre Fabre Medicament S.A.
Gruenbeck Wasseraufbereitung GmbH
Maria Clementine Martin Klosterfrau GmbH & Co.
Mey Alkollu Ickiler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Dahon Group
Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Υπηρεσίες
Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Πράξη Αθέμιτου Ανταγωνισμού θεωρείται εκείνη η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη της βιομηχανίας και του εμπορίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πράξεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

  • Πράξεις οι οποίες μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ανταγωνιστή. Τέτοια σύγχυση μπορεί για παράδειγμα να προκληθεί από τη χρήση όμοιου ή παρόμοιου σήματος, συσκευασίας, επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος.
  • Ανακοίνωση ψευδών ισχυρισμών στους συναλλακτικούς κύκλους, οι οποίοι μπορούν να δυσφημίσουν την επιχείρηση, τα προϊόντα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ανταγωνιστή.
  • Χρήση από τον παραγωγό παραπλανητικών ενδείξεων ή ισχυρισμών που μπορούν να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό σχετικά με τη φύση, τον τρόπο κατασκευής, τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο χρήσεως ή την ποσότητα των προϊόντων που παράγει.

Σε νομικές ενέργειες με βάση το Νόμο περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού προβαίνουμε επικουρικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προστασία από ειδικότερες διατάξεις, όπως π.χ. όταν δεν υπάρχει κατατεθειμένο εμπορικό σήμα ή όταν προσβάλλεται η επωνυμία μιας εταιρείας.

Έχουμε εκπροσωπήσει γνωστές εταιρείες σε πολυάριθμες υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού με επιτυχή έκβαση.